ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

  • Πώς κατανοούμε και χρησιμοποιούμε τη γλώσσα του σώματος
  • Τρόποι αντίληψης μεμονωμένων σημάτων
  • Αξιολόγηση κινήσεων
  • Κινήσεις αποδοκιμασίας – ανωτερότητας – ετοιμότητας – αρνητικότητας, κ.λ.π.
  • Αποκρυπτογράφηση προσωπικών μορφασμών
  • Το πρόσωπο, τα μάτια και οι κινήσεις των άκρων
  • Ο ρόλος του περιβάλλοντος και των αντικειμένων και η αποκωδικοποίηση που απαιτούν.