ΔΕΠΥ: Τι επιπλέον δυσκολίες προκαλεί στην ξενόγλωσση τάξη; Τι προσαρμογές πρέπει να κάνουμε σύμφωνα με τα νέα ερευνητικά δεδομένα;
Εισηγήτρια Δρ. Ελένη Λιβανίου, Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος
Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε παιδιά με μαθησιακές διαφορές: μια ευχάριστη πρόκληση
Εισηγήτρια: Αγάπη Δενδάκη, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης