Εφαρμοσμένες Τέχνες Χορού

Description

Περιγραφή

Ως απόφοιτος της ειδικότητας Εφαρμοσμένες Τέχνες Χορού του ΙΕΚ UNICERT έχεις λάβει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου που εγγυάται το λαμπρό σου μέλλον ως χορευτή. Τα  μαθήματα ενσωματώνουν στη διδασκαλία της τεχνικής την ελεύθερη έκφραση, τη δημιουργικότητα, την εκφραστικότητα, την κριτική σκέψη, στοιχεία που βοηθούν να υπάρχει δημιουργική κίνηση και φαντασία στο χορό.

Σημεία υπεροχής στο ΙΕΚ UNICERT

 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
 • ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΠΑΛΕΤΟ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ
 • ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ -ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΟΡΟΥ
 • ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΠΑΛΕΤΟ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ
 • ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ
 • PAS DE DEUX

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Εγκαταστάσεις

Free

Material Includes

 • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που επικυρώνεται από το Υπουργείο Παιδείας
 • Κρατικό Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά από εξετάσεις Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας)
 • Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/ 29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ)
 • Σύμφωνα με το Π.Δ. 44 ΦΕΚ 63 (9/3/05) το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αποτελεί επιπλέον προσόν για διορισμό σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα και μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ.