Προπονητής Αθλημάτων

Description

Περιγραφή

Ως διπλωματούχος Προπονητής Αθλημάτων του ΙΕΚ UNICERT έχεις καταρτιστεί σε  ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών υψηλού επιπέδου με πολυδιάστατο φάσμα γνώσεων για τη σωστή προετοιμασία μιας αθλητικής ομάδας ή ενός αθλητή. Δίπλα σε καταξιωμένους προπονητές όλων των αθλημάτων έχεις κατακτήσει τις τεχνικές δεξιότητες για τη σωστή εκγύμναση, τη στρατηγική στο παιχνίδι, τη δημιουργία της κατάλληλης ψυχολογίας πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Σημεία υπεροχής στο ΙΕΚ UNICERT

 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
 • ΑΘΛΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV
 • ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
 • ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 • ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ
 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΠΕΡΙΔΕΣΗ
 • ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • ΑΘΛΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Εγκαταστάσεις

Free

Material Includes

 • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που επικυρώνεται από το Υπουργείο Παιδείας
 • Κρατικό Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά από εξετάσεις Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας)
 • Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/ 29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ)
 • Σύμφωνα με το Π.Δ. 44 ΦΕΚ 63 (9/3/05) το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αποτελεί επιπλέον προσόν για διορισμό σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα και μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ.