Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας

Description

Περιγραφή

Οι σπουδές Ναυτιλιακών του ΙΕΚ UNICERT  είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο που να προδιαγράφουν το επαγγελματικό σου μέλλον με επιτυχία σε έναν από τους πιο νευραλγικούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας. Ως  σπουδαστής Ναυτιλιακών του ΙΕΚ UNICERT  έρχεσαι σε επαφή με το διαρκώς εξελισσόμενο ναυτιλιακό περιβάλλον, γνωρίζεις τις προκλήσεις και αποκτάς τις απαραίτητες γνώσεις για τη σταδιοδρομία σου σε ναυτιλιακές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σημεία υπεροχής στο ΙΕΚ UNICERT

 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
 • ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΕΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ
 • ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ-ΑΡΧΕΙΟ
 • ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Εγκαταστάσεις

Free

Material Includes

 • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που επικυρώνεται από το Υπουργείο Παιδείας
 • Κρατικό Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά από εξετάσεις Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας)
 • Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/ 29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ)
 • Σύμφωνα με το Π.Δ. 44 ΦΕΚ 63 (9/3/05) το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αποτελεί επιπλέον προσόν για διορισμό σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα και μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ.