Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου

Description

Περιγραφή

Ως Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου  εξασφαλίζεις μια πετυχημένη καριέρα που συνδυάζει υψηλές αποδοχές και σίγουρο επαγγελματικό μέλλον. Στο ΙΕΚ UNICERT εκπαιδεύεσαι στην εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS και IAS) με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών από επαγγελματίες του κλάδου.

Πλεονεκτήματα

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι, ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • ΜARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ I, II
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (H/Y)
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Η/Υ)
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (SPREAD SHEETS – H/Y)
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Εγκαταστάσεις

Free

Material Includes

 • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που επικυρώνεται από το Υπουργείο Παιδείας
 • Κρατικό Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά από εξετάσεις Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας)
 • Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/ 29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ)
 • Σύμφωνα με το Π.Δ. 44 ΦΕΚ 63 (9/3/05) το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αποτελεί επιπλέον προσόν για διορισμό σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα και μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ.