Στέλεχος Κρουαζιερόπλοιων

Description

Περιγραφή

Ως Στέλεχος Κρουαζιερόπλοιων , απόφοιτος του ΙΕΚ UNICERT, κατέχεις το σύνολο των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για την οργάνωση, τη διεύθυνση και τον έλεγχο των πλωτών μέσων φιλοξενίας. Η διαρκής άνοδος του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα μας σού εξασφαλίζει μια λαμπρή σταδιοδρομία και υψηλά αμειβόμενη καριέρα σε πλωτές τουριστικές επιχειρήσεις.

Σημεία υπεροχής στο ΙΕΚ UNICERT

 • Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
 • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕΡΒΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΩΝ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 • ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΜΠΑΡ
 • ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟΥ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΣΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ
 • Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ
 • Η ΖΩΗ ΕΝ ΠΛΩ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ –ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
 • ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Εγκαταστάσεις

Free

Material Includes

 • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που επικυρώνεται από το Υπουργείο Παιδείας
 • Κρατικό Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά από εξετάσεις Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας)
 • Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/ 29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ)
 • Σύμφωνα με το Π.Δ. 44 ΦΕΚ 63 (9/3/05) το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αποτελεί επιπλέον προσόν για διορισμό σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα και μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ.