Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Description

]

Περιγραφή

Ως Στέλεχος  Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ( Logistics ) ασκείς σημαντική δραστηριότητα για τη λειτουργία και την κερδοφορία μιας επιχείρησης. Ως  σπουδαστής της ειδικότητας Logistics του ΙΕΚ UNICERT αποκτάς σημαντικές γνώσεις σχετικά με την εξασφάλιση και τη διακίνηση προμηθειών στον επιθυμητό χώρο και χρόνο ,τον έλεγχο και την εποπτεία της διαδικασίας εισροής και εκροής  υλικών και αγαθών, το συντονισμό ανθρώπων και υλικών πόρων παρακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς.

Πλεονεκτήματα ΙΕΚ UNICERT

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι, ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι, ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι, ΙΙ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • ΜARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ “LOGISTICS” ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS
 • ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3PL – 4PL
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LOGISTICS
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ LOGISTICS
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
 • LOGISTICS INTERGRATION SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Εγκαταστάσεις

]

Free

Material Includes

 • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που επικυρώνεται από το Υπουργείο Παιδείας
 • Κρατικό Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά από εξετάσεις Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας)
 • Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/ 29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ)
 • Σύμφωνα με το Π.Δ. 44 ΦΕΚ 63 (9/3/05) το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αποτελεί επιπλέον προσόν για διορισμό σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα και μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ.