Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Description

Περιγραφή

Ως Στέλεχος Ξενοδοχειακών Μονάδων, απόφοιτος του ΙΕΚ UNICERT, αποτελείς σημαντικό μέλος της τουριστικής βιομηχανίας με εξασφαλισμένη προοπτική απασχόλησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σταδιοδρομείς σε ένα από τα πλέον προσοδοφόρα και ευχάριστα επαγγέλματα με δυνατότητα εξέλιξης σε όλες τις ανώτερες θέσεις μεγάλων και υψηλών προδιαγραφών τουριστικών επιχειρήσεων.

Σημεία υπεροχής στο ΙΕΚ UNICERT

 • ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Ι, ΙΙ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 • MARKETING
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 • BAR
 • ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ – ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Εγκαταστάσεις

Free

Material Includes

 • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που επικυρώνεται από το Υπουργείο Παιδείας
 • Κρατικό Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά από εξετάσεις Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας)
 • Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/ 29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ)
 • Σύμφωνα με το Π.Δ. 44 ΦΕΚ 63 (9/3/05) το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αποτελεί επιπλέον προσόν για διορισμό σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα και μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ.