Τεχνικός Η/Υ

Description

Περιγραφή

Ως Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, απόφοιτος του ΙΕΚ UNICERT, είσαι άριστα καταρτισμένος στην εγκατάσταση, διαχείριση και υποστήριξη  της λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, αυτόνομων ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και περιφερειακών μηχανών γραφείου και τηλεφωνικών κέντρων. Με την ιδιότητα του Τεχνικού Η/Υ είσαι ένας απαραίτητος συνεργάτης,  περιζήτητος στην αγορά εργασίας, καθώς γνωρίζεις σε βάθος την τεχνολογία των Η/Υ, των περιφερειακών συσκευών και του τηλεφωνικού κέντρου μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Σημεία υπεροχής στο ΙΕΚ UNICERT

 • Αναλογικά Ηλεκτρονικά
 • Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Επικοινωνίες Δεδομένων
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Προγραμματισμός Η/Υ
 • Προσωπικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
 • Περιφερειακές Μονάδες Η/Υ
 • Διαθεματική Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Εγκαταστάσεις

Free

Material Includes

 • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που επικυρώνεται από το Υπουργείο Παιδείας
 • Κρατικό Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά από εξετάσεις Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας)
 • Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/ 29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ)
 • Σύμφωνα με το Π.Δ. 44 ΦΕΚ 63 (9/3/05) το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αποτελεί επιπλέον προσόν για διορισμό σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα και μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ.